[:sr]Ugroženi dnevni leptiri Srbije – podešavanje zaštitarskih alata [:]

Projekti

[:sr]Pre dve godine je započeo projekat koji ima za cilj uključenje što više ljudi u praćenje dnevnih leptira naše zemlje. Rad i druženje na terenu doneli su nova poznanstva, nekolicinu novih saradnika ali i jednu novu vrstu dnevnog leptira za Srbiju koga smo nazvali pirgavac peščanik (Pyrgus cinarae).

Od skora je na internetu dostupna i baza podataka – ALCIPHRON, pa vas pozivamo da unesete koji usputni nalaz sa terena. Projekat je propraćen brojnim radionicama, flajerima, majcama, info tablom a uskoro ćete moći da pročitate nekoliko tekstova o našim najzanimljivijim leptirima na Vikipediji i pogle­date kratke epizode sa naših akcija. Sve u svemu rastemo i napredujemo!

Projekat je podržala Rufford Small Grants fondacija, a nešto više o njemu možete saznati na stranici projekta.[:]

%d bloggers like this: