O nama

[:sr]

Biološko društvo “Dr Sava Petrović” (BDDSP) radi na unapređenju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u oblasti biologije i ekologije, popularizaciji naučno-istraživačkog rada i očuvanju biološke raznovrsnosti i životne sredine. Naše Društvo postoji od 1997. godine. Tada je osnovano sa ciljem da pokaže Srbiji da je i jug zainteresovan za nauku, pre svega za biologiju i ekologiju, jer tada još uvek nije postojao samostalan Prirodno-matematički fakultet, kao ni odsek za biologiju i ekologiju u Nišu. Društvo postoji od 1997. godine. Tada je osnovano sa ciljem da pokaže Srbiji da je i jug zainteresovan za nauku, pre svega za biologiju i ekologiju, jer tada još uvek nije postojao samostalan Prirodno-matematički fakultet, kao ni odsek za biologiju i ekologiju u Nišu. Osnivači društva su biolozi sa juga Srbije, kao posledicu potrebe za postojanjem organizacije naučno-istraživačkog karaktera u ovom delu države. Većina naših članova su u međuvremenu postali afirmisani naučnici u Srbiji i šire, i dali veliki doprinos osnivanju odseka za biologiju i ekologiju na PMF-u u Nišu. Pored njih, u akcijama našeg Društva učestvuju i učenici i studenti, koji kroz razne aktivnosti uče o prirodi i stiču potrebna iskustva za dalji rad i razvijanje interesovanja za nauku.
“Biološko društvo “Dr Sava Petrović” (u daljem tekstu Društvo) je samostalna naučno-stručna organizacija koja okuplja naučne i stručne radnike koji se bave nastavnim procesom u okviru biologije, biološkim istraživanjima ili primenom bioloških rezultata u praksi.” – izvod iz Statuta.

Naše Aktivnosti

Naučno-istraživački rad

Unapređenje naučno-istraživačkog rada iz oblasti biologije i ekologije.Razvijanje i unapređenje svih oblasti biologije;

Edukacija

Organizovanje tribina, naučno-popularnih predavanja, ekskurzija, unapređenje nastave biologije u osnovnim i srednjim školama.

Izdavaštvo

Izdavanje informativnog materijala, originalnih naučnih radova, udžbenika, popularnih publikacija, brošura, flajera.

Zaštita prirode

Očuvanje biološke raznovrsnosti i životne sredine, smanjenje negativnog antropogenog uticaja, podizanje javne svesti

[:]