POSTAVLJEN SAVREMENI TERMOVIZIJSKI NADZOR POŽARA NA SP „LALINAČKA SLATINA“

U okviru projekta za poboljšanje bezbednosti i sprečavanje potencijalnih požara na Lalinačkoj slatini, nedavno je instalirana termovizijska kamera, koja ima za cilj rano otkrivanje eventualnih požara, pružajući važan doprinos zaštiti ovog prirodnog područja. Ovom inovacijom se mnogostruko povećavaju šanse za brzu reakciju i efikasno suzbijanje vatre pre nego što se proširi na veće površine. Biološko društvo “Dr Sava Petrović” je kroz projekat, realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske, doniralo ovaj savremeni termovizijski nadzorni sistem.
Read more “POSTAVLJEN SAVREMENI TERMOVIZIJSKI NADZOR POŽARA NA SP „LALINAČKA SLATINA“”

Uspostavljanje termovizijskog sistema za ranu detekciju požara: Borba za…

Ana Radovanović, diplomirani biolog i samostalni saradnik u Spomeniku prirode “Lalinačka slatina”, zajedno s JP “Direkcijom za izgradnju grada Niša”, predstavlja ključnu figuru u inovativnoj inicijativi u cilju prevencije i brzom reagovanju na požare na ovom lokalitetu. Lalinačka slatina, prelepo zaštićeno područje koje je tokom ove godine bilo suočeno s dva ozbiljna požara, sada postaje arena inovacija u domenu prevencije požara.

Read more “Uspostavljanje termovizijskog sistema za ranu detekciju požara: Borba za očuvanje biodiverziteta na Lalinačkoj slatini”

ISTRAŽIVANjE I MAPIRANjE BILjNIH VRSTA NA LALINAČKOJ SLATINI

Kontinuirani monitoring biljnih vrsta, naročito onih značajnih sa aspekta zaštite, određenog prirodnog dobra od krucijalnog je značaja za očuvanje prirodne vrednosti istog ali i za očuvanje specijskog diverzita i habitata mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Spomenik prirode ,,Lalinačka slatina“ stavljen je pod zaštitu 2015. godine sa ciljem očuvanja slatine koje, zbog svog specifičnog zemljišta spada u red veoma ugroženih i fragilnih staništa. Read more “ISTRAŽIVANjE I MAPIRANjE BILjNIH VRSTA NA LALINAČKOJ SLATINI”

Zaštita Lalinačke slatine: Borba za očuvanje dragocenog prirodnog blaga

U srcu planine Mali Jastrebac, uz obalu reke Južne Morave, skriva se Lalinačka slatina – oaza bogatstva mineralnih soli i retkih biljnih vrsta. Međutim, neodgovorno ponašanje pojedinaca dovodi ovu prirodnu lepoticu u opasnost. Projekat za rano detektovanje požara je ključna inicijativa u očuvanju ovog jedinstvenog prirodnog resursa.

Read more “Zaštita Lalinačke slatine: Borba za očuvanje dragocenog prirodnog blaga”

Lepota iznad vodene površine – zašto ne znamo dovoljno…

Iako postoji relativno duga istorija istraživanja vilinskih konjica na teritoriji Srbije, njihovo rasprostranjenje je u mnogim delovima zemlje ostalo nepoznato. Jedno takvo područje je i istočna Srbija, odnosno sliv reke Timok. Takođe, generalnom nepoznavanju ove grupe je doprineo i nedostatak literature na srpskom jeziku. Ovaj projekat finansiran od strane Rufford fondacije iz Velike Britanije je pokušao da reši ove problem. Read more “Lepota iznad vodene površine – zašto ne znamo dovoljno o vilinskim konjicima u Srbiji?”

Uticaj požara na dnevne leptire jugoistočne Srbije

Poslednjih decenija usled promena klime i globalnog zagrevanja, kao i ljudskog nemara i nepažnje svedoci smo sve ćešćih požara. Požari ostavljaju dugoročne posledice na čitave ekosisteme odnosno floru i faunu zahvaćenog područja, a oporavak predstavlja višegodišnji proces. Posebnu opasnost predstavljaju požari u zaštićenim prirodnim dobrima, jer takva područja predstavljaju pravo blago u pogledu biodiverziteta. Na osnovu jednog od takvih događaja nastala je osnovna ideja za sam projekat. Projekat je finansiran od strane Rufford fondacije iz Velike Britanije a realizacija je predviđena za period između 2020.-2021. godine. Read more “Uticaj požara na dnevne leptire jugoistočne Srbije”

VIDEO: Buđenje prirode – 20. godina postojanja Kancelarije Zavoda…

Kroz saradnju Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Biološkog društva „Dr Sava Petrović“ iz Niša, u okviru projekta „Skriveni uglovi Srbije“, izrađen je kratak dokumentarni film „Buđenje prirode“. Film je nastao u cilju predstavljanja 20 godina rada kancelarije Zavoda u Nišu i premijerno je prikazan na ceremoniji proslave ovog velikog jubileja. Read more “VIDEO: Buđenje prirode – 20. godina postojanja Kancelarije Zavoda u Nišu”