Category: Projekti

Projekti

Naša planeta, naša odgovornost

Projekat Naša planeta, naša odgovornost finansira Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Niša, izvode ga članovi udruženja Štek House u saradnji sa Biološkim društvom Dr Sava Petrović kao stručnim saradnicima za edukativne radionice.

Cilj projekta je podizanje nivoa ekološke svesti građana o zaštiti životne sredine, promovisanje ekoloških vrednosti, popularizaciju i jačanje svesti o potrebi reciklaže sekundarnih sirovina. Zadatak je bio motivisanje građana da se aktivno uključe u borbu za zaštitu životne sredine. upotrebljavajući umetnost i vođene kao glavni alat edukacije.

Glavne aktivnosti projekta bile su prezentacije otrovnih i jestivih gljiva, organizovanje terenskog obilaska Parka Čair i upoznavanje građanstva sa sa florom i faunom parka

Kroz kreativne radionice, posetioci su mogli da se upoznaju sa sadnjom biljaka na tekstilu, papiru i uživo, crtranju slika pomoću recikliranih materijala, upotreba recikliranih materijala za stvaranje novih predmeta.