De Naturae

Naučno-popularni časopis Biološkog društva "Dr Sava Petrović" - De Naturae
Broj 1, Godina 2017.

Glavni urednik: Marko Nikolić
Urednička redakcija: Dr Vladimir Ranđelović, Aca Đurđević, Miloš Popović
Grafički dizajn: Dimitrija Savić
Naslovna strana: Zeba - Fringilla coelebs (foto: Miloš Popović)
ISSN: 2560-3892