Natura naissi

Naučno-popularni časopis Biološkog društva "Dr Sava Petrović" - Natura Naissi
Broj 3, Godina 2000.

Glavni urednik: Vladimir Ranđelović
Urednička redakcija: Danko Jović, Bojan Zlatković, Vanja Tanasković, Slaviša Stamenković, Jasmina Milanović, Nevena Ilić
Naslovna strana: Milan Živković
Štampa: "BELA", Kovin
Tiraž: 500


 

Naučno-popularni časopis Biološkog društva "Dr Sava Petrović" - Natura Naissi
Broj 2, Godina 1997.

Glavni urednik: Vladimir Ranđelović
Urednička redakcija: Danko Jović, Bojan Zlatković, Mirko Marinković, Valentina Samardžija, Boban Vukadinović-Čapa
Tehnički urednik: Vladimir Ranđelović
Štampa: Pergament - Niš
Tiraž: 1000