Knjige

[:sr]

DIVLJI SVET NIŠKIH PARKOVA

Glavni urednik: Marko Nikolić
Tehnički urednik: Đorđe Vukojević
Autori: Marko Nikolić, Jovana Cvetković, Aca Đurđević, Đorđe Vukojević
Fotografije: Đorđe Vukojević, Miloš Popović, Marko Nikolić

Format B5
15 stranica, 2017. godina

Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači u Srbiji

Autori: Marko Nikolić i Jelka Crnobrnja – Isailović
Grafički dizajn: Dimitrija Savić
Obrada i prelom teksta: Marko Nikolić
Fotografije: Marko Nikolić i Jelka Crnobrnja – Isailović

Format A5
18 stranica, 2017. godina