Kontakt

  Kontakt podaci:

  Višegradska 33, 18000 Niš
  Poštanski fah: 224
  Departmanza biologiju i ekologiju
  Kancelarija "Eko-soba"
  e-mail: info@bddsp.org.rs