Kontakt

Kontakt podaci:

Višegradska 33, 18000 Niš
Poštanski fah: 224
Departmanza biologiju i ekologiju
Kancelarija "Eko-soba"
e-mail: info@bddsp.org.rs