Ugroženi dnevni leptiri Srbije — hitna potreba za istraživanjem…

Ovaj projekat je usmeren na prikupljanje naučnih podataka, kao i na edukaciju i popularizaciju dnevnih leptira, kao prvi korak u očuvanju vrednih vrsta leptira u Srbiji. Najveći deo aktivnosti će biti organizovane u vidu terenskih istraživanja, sa ciljem da se dobiju precizni podaci o rasprostranjenju staroplaninske sedefice i ugroženih vrsta iz Crvene knjige leptira Srbije i Evropske direktive o staništima i da se odrede nova važna staništa za očuvanje naših leptira. Tokom ovih aktivnosti, dosta truda će biti uloženo u obuku mladih entomologa za njihove sopstvene projekte i istraživanja i u uspostavljanje mreže ljudi i nevladinih organizacija uključenih u očuvanje dnevnih leptira.

Projekat je podržala Rufford Small Grants fondacija, a nešto više o njemu možete saznati na veb stranici projekta.