Milan Ilić

Master Ekolog

Milan je rođen 02.06.1993. godine u Leskovcu, Republika Srbija. Osnovne studije biologije i ekologije završio je na Prirodno - matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Nakon toga upisao je master studije ekologije i zaštite prirode na istom fakultetu. Studije je završio 2020. godine odbranom master teze na temu "Razlike u tipovima staništa đurđevdanskog i uskršnjeg leptira na području Srbije (Lepidoptera: Papilionidae)". Član je Društva od 2015. godine, a od 2016. učesnik je i jedan od koordinatora naučno-istraživačkih kampova u organizaciji Društva. U istom periodu, bio je učesnik i član projektnog tima na projektima Društva koji se tiču proučavanja i zaštite faune insekata Srbije. Dobitnik je istraživačkog granta The Rufford Small Grants fondacije (30495-1).

 

Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • Nikolić, M., Cvetković, J., Savić-Zdravković, D., Conić, J., Ilić, M., Marković, S., Vučković, A., Macura, B., Crnobrnja-Isailović, J. Wildlife conservation and local folklore. 2019, 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt. June 20-23 2019.

Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • Ilić, M., Nikolić, M., Savić-Zdravković, D., Đurđević, A., Popović, M. Afinitet vrsta Zerynthia cerisy i Z. polyxena prema određenim tipovima staništa (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE). 2019, XII Symposium of entomologists of Serbia with international participation. Book of abstracts, Niš, University of Niš 25-29th IX 2019
  • Nikolić, M., Ilić, M., Savić-Zdravković, D., Đurđević, A. Prilog poznavanju distribucije vrsta Cordulegaster bidentata i C. heros (ODONATA: CORDULEGASTRIDAE) u Srbiji. 2019, XII Symposium of entomologists of Serbia with international participation. Book of abstracts, Niš, University of Niš 25-29th IX 2019
  • Đurđević, A., Nikolić, M., Savić-Zdravković, D., Ilić, M., Popović, M., Milošević, Dj. Pregled faune vilinskih konjica (ODONATA) grada Niša (Srbija). 2019, XII Symposium of entomologists of Serbia with international participation. Book of abstracts, Niš, University of Niš 25-29th IX 2019
  • Savić-Zdravković, D., Nikolić, M., Ilić, M., Đurđević, A.Preliminarni prikaz faune vilinih konjica (ODONATA) sliva Timoka u Srbiji. XII Symposium of entomologists of Serbia with international participation. 2019, Book of abstracts, Niš, University of Niš 25-29th IX 2019