Marko Nikolić

PhD student / Istraživač-saradnik / Fotograf prirode

Marko je rođen 30.05.1989. godine u Leskovcu, Republika Srbija. Student je doktorskih studija i istraživač-saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Predsednik je Biološkog društva ”Dr Sava Petrović” od 2014. godine. U toku je izrada njegove doktorske disertacije iz oblasti konzervacione biologije na temu "Uporedne karakteristike populacija šumske kornjače (Testudo hermanni Gmelin) u Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji sa aspekta strukture, izbora staništa i antropogenog uticaja".

Učestvovao je na preko 35, a bio koordinator preko 20 domaćih i međunarodnih projekata u oblasti zaštite prirode, edukacije i popularizacije nauke, a dobitnik je i četiri istraživačka granta fondacije The Rufford Foundation iz Velike Britanije (ID: 18761-1, 22238-2, 26448-B, 34161-D). Trenutno je fokusiran na nekoliko socioloških studija koje imaju za cilj proučavanje veze i smanjenje negativnog uticaja narodnih verovanja na izlovljavanje divljih životinja, a autor je i nekoliko naučno-popularnih izdanja na ovu temu. Marko je i fotograf prirode i uključen u izradu dokumentarnih filmova o zaštićenim područjima i očuvanju prirodnog bogatstva naše zemlje. Dobitnik je dve festivalske nagrade u 2019. godini.

 

Marko Nikolić

marko@bddsp.org.rs