Dimitrija Savić-Zdravković

MSc Ekologije i zaštite prirode

Dimitrija je rodjena 27.04.1990. u Nišu, Republika Srbija. Trenutno poseduje zvanje master ekolog i zaposlena je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu kao istraživač-saradnik gde je angažovana u izvođenju praktične nastave u okviru 4 predmeta na Departmanu za Biologiju i ekologiju. U toku je izrada njene doktorske disertacije u oblasti ekotoksikologije nanočestica oksida metala u akvatičnim ekosistemima. Učesnik je više nacionalnih i međunarodnih projekata. Sekretar je Biološkog društva ”Dr Sava Petrović” od 2014 godine. U okviru Društva aktivno se bavi zaštitom prirode, popularizacijom biologije i ekologije i koordinacijom projekata sa temama zaštite životne sredine. Trenutno je rukovodilac projekta „Skriveni uglovi Srbije“ i dobitnik dva  granta fondacije The Rufford Foundation iz Velike Britanije. U slobodno vreme bavi se naučnom ilustracijom i izradom dokumentaraca o prirodi Srbije.

Dimitrija Savić-Zdravković

✉ dimitrija@bddsp.org.rs