Crni trn kao podloga za koštičave vrste voćaka

Crni trn (Prunus spinosa), u narodu poznat i kao trnjina, je samonikla trnovita vrsta šljive koja raste kraj puteva i na obodima šuma. Od davnina je poznata po svojim lekovitim svojstvima lista i ploda zbog čega je upotrebljavana u narodnoj medicini. Ipak sa druge strane ova vrsta je nedovoljno proučena i popularizovana. Ova voćka je neopravdano skrajnuta iz fokusa interesovanja pomološke stručne javnosti i ostala je nedovoljno istražena i predmet predrasuda. Read more “Crni trn kao podloga za koštičave vrste voćaka”

Nova vrsta ptice za faunu Srbije – Stepski vivak…

Istraživački tim Biološkog društva „Dr Sava Petrović“ je 13. aprila ove godine, zajedno sa Slobodanom Markovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, posetlia vlažne livade na periferiji Niša, kod sela Bubanj. Svega nekoliko dana ranije (9. aprila) na ovom području zabeležen je stepski vivak (Vanellus gregarius), kao nova vrsta za ornitofaunu Srbije. Istraživači su nakon svega desetak minuta na lokaciji potvrdili prisustvo ove vrste, a najveće iznenađenje za sve je bilo prisustvo čak dve individue. Read more “Nova vrsta ptice za faunu Srbije – Stepski vivak (Venellus gregarius)”