Jovana Cvetković

Diplomirani biolog

Jovana je rođena 29.12.1994. godine u Nišu, Republika Srbija. Osnovne studije biologije završila je na Prirodno – matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu, a nakon toga upisuje master studije ekologije i zaštite prirode. Društvu se priključuje 2015. godine, a od 2016. učestvuje i na naučno-istraživačkim kampovima, ekskurzijama i svim aktivnostima Društva, između ostalog i kao koordinator botaničke sekcije. Trenutno radi na izradi svoje master teze i angažovana je na različitim projektima u organizaciji Društva. Nakon završetka master studija planira da nastavi rad na samousavršavanju, na sticanju novih znanja i veština neophodnih na polju botanike i zaštite prirode.

Jovana Cvetković

aporia.j@gmail.com

Knjige i udžbenici:

  • Nikolić, M., Cvetković, J., Đurđević, A., Vukojević, Đ. 2017: Divlji svet niških parkova. Biological Society “Dr. Sava Petrović”, Niš.

Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • Nikolić, M., Cvetković, J., Stojadinović, D., Crnobrnja-Isailović, J. 2020: Macro- and microhabitat preferences of Eastern Hermann's tortoise (Testudo hermanni boettgeri). Amphibia-Reptilia.

Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • Nikolić, M., Cvetković, J., Savić-Zdravković, D., Conić, J., Ilić, M., Marković, S., Vučković, A., Macura, B., Crnobrnja-Isailović, J. 2019: Wildlife conservation and local folklore. 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt. June 20-23 2019.

Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • Nikolić, M., Cvetković, J., Stojadinović, D., Crnobrnja-Isailović, J. 2018: Preferencija staništa istočne podvrste šumske kornjače (Testudo hermanni boettgeri) u Srbiji. Drugi kongres biologa Srbije. Kladovo, 25-30 September 2018.