Category: Izložbe

Izložbe

Dan planete zemlje i otvaranje izložbe IUCN Crvene liste

Dan planete zemlje i svečano otvaranje izložbe IUCN Crvene liste održaće se u sredu 22.4.2015. od 14 časova u prostorijama Regionalnog centra u Nišu (Pariske komune bb).

Izložba ima za cilj da posetiocima približi značaj postojanja Crvenih listi, značaj očuvanja ugroženih vrsta, ali i koji su to kriterijumi po kojima se data vrsta svrstava u jednu od kategorija ugroženosti o čemu će govoriti dr Jelka Crnobrnja – Isailović.

Izložba je rezultat saradnje Biološkog društva i Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Regionalnim centrom za obrazovanje zaposlenih u Nišu.

Agenda

Dan planete zemlje agenda

Izložbe

Izložba – IUCN Crvene liste ugroženih vrsta

Ugrožene vrste IUCN Red list

Izložba fotografija ugroženih vrsta

Ovog meseca članovi Biološkog društva “Dr Sava Petrović” organizatori su izložbe koja je posvećena proslavi 50. godina postojanja IUCN Crvenih listi ugroženih vrsta. Izložba je rezultat saradnje Biološkog društva i Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Regionalnim centrom za obrazovanje zaposlenih u Nišu.

Prema podacima IUCN-a u Srbiji živi preko 70% faune ptica Evrope, 25% svih vrsta sisara na svetu je ugroženo, a čak 32 vrste klasifikovane su kao iščezle u divljini. Mnoge zanimljivosti, poput ovih, imaće priliku da saznaju posetioci izložbe, a moći će i da vide neverovatne fogorafije ugroženih vrsta koje se nalaze na IUCN Crvenoj listi.

Izložba ima za cilj da posetiocima približi značaj postojanja Crvenih listi, značaj očuvanja ugroženih vrsta, ali i koji su to kriterijumi po kojima se data vrsta svrstava u jednu od kategorija ugroženosti.

„Čovek je sastavni deo živog sveta na planeti i u direktnoj vezi sa njim. Razvoj našeg društva počiva na očuvanosti prirode koja nas okružuje. Crvena lista ugroženih vrsta je barometar stanja živog sveta i prvi je pokazatelj koje mere je neophodno preduzeti kako bismo očuvali prirodu i njene vrednosti“ – izjavio je Boris Erg, direktor IUCN-a za Jugoistočnu Evropu, na izložbi održanoj u KomBank Art holu prošlog meseca.

IUCN je polazna tačka za očuvanje živog sveta i predstavlja bogatu zbirku informacija o ugrožavajućim faktorima sa kojima se suočavaju vrste, o njhovim ekološkim potrebama, staništima i o merama zaštite koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja ili sprečavanja stepena izumiranja.

Fotografije će od sutra (8.4.2015.) biti izložene u Regionalnom centru do kraja meseca, a zvanično otvaranje izložbe zakazano je za 22.4.2015. od 14 časova. Ulaz je besplatan i ovom prilikom pozivaju se svi zainteresovani da već od sutra posete izložbu i uživaju u čudesnim fotografijama.

Podaci IUCN-a za Srbiju

Premа raspoloživim podacima, u Srbiji je zvаnično registrovаno oko 44.200 tаksonа (vrstа i podvrstа). S obzirom na stepen istraženosti biodiverziteta, pretpostаvljа se da je broj taksona mnogo veći i da se kreće oko 60.000. Crvenа knjigа flore Srbije I objavljena 1999. godine, kojа se odnosi nа iščezle i krаjnje ugrožene biljne vrste, sаdrži 171 biljni tаkson, što čini oko 5% ukupne flore Srbije, dok je Crvenа knjigа dnevnih leptirа Srbije objavljena 2003. godine i sаdrži аnаlizu 57 vrstа što čini 34% fаune leptirа Srbije.

Važnost očuvanja i zaštite ugroženih vrsta

Vrste čine osnovu biološke raznovrsnosti, a biološka raznovrsnost je u osnovi svih životnih procesa na planeti. Održiva budućnost planete i ljudi ne može se zamisliti bez očuvanja biološke raznovrsnosti – celokupnog živog sveta i njihovih staništa. Štiteći vrste, sačuvaćemo biološku raznovrsnost, uključujući i ekosisteme od kojih dobijamo prirodne resurse neophodne za život.

Zanimljivosti

IUCN Crvena lista se u štampanoj formi zove Crvena knjiga.
Više od 22 hiljade vrsta na IUCN listi je ugroženo.
Najveća životinja na IUCN Crvenoj listi je plavi kit.
Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj živi tri vrste tvora.
U Srbiji živi 29 vrsta slepih miševa Chiroptera.
Sve tri vrste kornjača koje žive u Srbiji su procenjene kao ugrožene.
Srbija je jedina evropska zemlja u kojoj žive pripadnici tri populacije mrkih medveda.

 Biološko društvo "Dr Sava Petrović"IUCN Crvene liste - IzložbaRegionalni centar NišDepartman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog faulteta u NišuZavod za zaštitu prirode

Lokacija: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Niš