Ekskurzije i izleti

Ornitološki teren – Pirot

Članovi Biološkog društvo “dr Sava Petrović” na ornitološkom izletu posetili su vodena staništa u okolini Pirota: akomulacije kod Pirota, Barje, staništa bregunica i pčelarica kao i stanište ugrožene vrste Crex crex (prdavac) koja u Srbiji uživa prvi stepen zaštite. Detaljni izvešta sa terena možete pročitate u novom broju časopisa Natura naissi.   Read more “Ornitološki teren – Pirot”

Biološko društvo "Dr Sava Petrović" Ekskurzije i izleti

Edukativni izlet na Trem 2014

TREM – 12. April 2014

 

Članovi Biološkog društva “Dr Sava Petrović” u subotu 12.4.2014. organizovali su prvi prolećni izlet na Trem. Prvi ovogodišnji izlet bio je i prilika za sve zainteresovane da postanu članovi Društva i učestvuju u daljim aktivnostima.

>>Fotografije sa izleta<<

Trem, Suva planina - Biološko društvo "Dr Sava Petrović"
Trem, Suva planina 12.4.2014