Author: Marko Nikolić

Knjige

Knjige

Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači u Srbiji

Autori: Marko Nikolić i Jelka Crnobrnja – Isailović
Grafički dizajn: Dimitrija Savić
Obrada i prelom teksta: Marko Nikolić
Fotografije: Marko Nikolić i Jelka Crnobrnja – Isailović

Format A5
18 stranica, 2017. godina